Pengar är inte det största problemet när sjukhusen ska välja mat till sina patienter. Istället är det snåriga upphandlingsregler som är det största hindret för att ställa högre krav på maten. Det visar en utfrågning som LRF gjort till kostansvariga på 44 av landets sjukhus.

God djurhållning, liten miljö- och klimatpåverkan, salmonellafrihet, uppfödning utan antibiotika och skonsamma slaktmetoder är exempel på krav som de tillfrågade kostansvariga vill kunna ställa på den mat som köps in.


– Vår undersökning visar att det bland de kostansvariga finns ett stort intresse för matens kvalitet, men att de upplever att regelverken kring upphandlingen är för snåriga för att de ska kunna ställa de krav de vill, säger LRF:s förbundsordförande Lars-Göran Pettersson.


Mer än fyra av fem (85 procent) av de kostansvariga anser att det är viktigt att det kött som handlas har producerats med högt ställda krav på djurhållningen. Nästan lika många (80 procent) anser att maten ska ha producerats med låg miljö- och klimatpåverkan. Men när de bedömer den mat som serveras på sjukhusen i dag blir siffrorna omvända.


Många kostansvariga tycker att intresset för sjukhusmaten kunde vara större hos landstingens politiska ledning. Sju av tio (70 procent) anser att ett större intresse hos dem skulle påverka möjligheterna att ställa fler eller större krav i upphandlingar.


Sökresultat för Sjukhusmat Upphandling Matkvalitet
 

Annons