Lund, Ockelbo, Rättvik och Södertälje är bäst på ekologiska inköp och hamnar långt över målet som regeringen satte upp för den offentliga maten i Sverige. Men landet som helhet missar målet rejält.


Regeringens politiska mål att 25 procent av inköp Sveriges kommuner och landsting skulle vara ekologiska år 2010 är långt ifrån uppnått. När Ekomatcentrum räknat samman uppgifterna visar det sig att bara 13,8 procent av livsmedlen var ekologiska. 


Trots det har målet varit viktigt att arbeta mot för kommunerna. 30 kommuner hamnar över 25 procent och många har satt upp egna mål att höja den ekologiska andelen mat inom skolor, daghem, äldreboenden och sjukhus.


Annons