Efterfrågan på närproducerad mat ökar. Men mindre slakterier har ofta svårt att få försäljningen av kött att bli lönsam. Därför går nu tio gårdar i Sjuhärad ihop och startar den ekonomiska föreningen Sjuhäradskött.

När lantbrukarna går samman kommer det att bli lättare att köpa kött i lite mindre partier än vad som annars är vanligt när man köper direkt från bonden.


Diskussionen om hur man kan få en ökad lönsamhet på gårdarna och samtidigt möta den växande efterfrågan på lokalproducerat har pågått under ett par år. Och i våras startade projektet som för med sig att kunderna ska kunna köpa lokalproducerat kött året om. 


Tillsammans har de tio gårdarna runt i Sjuhärad 1 500 djur. Försäljningen startar i september och beställningar görs på föreningens sajt där kunden kan välja vilken gård köttet ska komma ifrån. Redan nu går det att göra beställningar berättar Janne Petterson som är ansvarig för försäljningen.


www.sjuhäradskött.se 

Annons