Andelen ekologiskt odlad jordbruksmark har fördubblats sedan 2005, enligt en färsk sammanställning från Jordbruksverket.

Den totala arealen jordbruksmark som antingen var omställd eller under omställning till ekologisk produktion var i fjol knappt 439000 hektar. Det är en ökning med 14 procent jämfört med året dessförinnan – och näst intill en fördubbling på fem år, berättar Jordbruksverket.


År 2010 bestod den ekologiska odlingen av 337000 hektar åkermark och 102000 hektar betesmark som antingen var omställd eller under omställning. Konventionell jordbruksmark måste under en övergångsperiod brukas enligt regelverket för ekologisk produktion innan den kan godkännas som omställd. Arealerna som var under omställning till ekologisk produktion var i förra året 109000 hektar, en ökning med drygt 30 procent sedan år 2009.


I topp ligger Jämtlands och Värmlands län när det gäller andel ekologiskt brukade arealer i förhållande till den totala arealen jordbruksmark i respektive län. Runt en fjärdedel av jordbruksmarken brukas ekologiskt. 

Sist på listan kommer Skåne län som bara har 5 procent ekologiskt brukad areal, enligt Jordbruksverket.


 

Annons