Det är nu beslutat att det blir en obligatorisk ursprungsmärkning av kött inom EU. Om tre år ska de nya reglerna, som kräver att färskt kött av gris, fågel, får och get ska märkas med ursprung, vara införda i alla medlemsländer. Sedan tidigare finns ett krav på ursprungsmärkning av nötkött.


Under de kommande två åren ska EU-kommissionen utforma reglerna och bestämma vilken information om ursprung  som märkningen kommer att omfatta.  De ska också utreda om även kött som ingrediens i andra livsmedelsprodukter, kött från andra djur samt mjölk och mejeriprodukter ska omfattas av reglerna.


Annons