Svenska grisbönder har svårt att få ekonomin att gå ihop ett stort antal uppfödare har tvingats lägga ner sin verksamhet i år.  Konkurrensen från EU-importerat kött är stor och vi föredrar ofta att handla billigt framför svenskt.

Att importerat kött är billigare har flera orsaker, den främsta att kraven på hur djuren ska skötas och hur de ska leva är högre i Sverige än i övriga Europa. 

Nu när det drar ihop sig till jul varnar Scan för att det kan bli brist på svenska julskinkor i år. Och den som vill ha ekologisk skinka måste vara ute i extra god tid.

Just till jul vill vi helst ha svensk julskinka och en femtedel av konsumenterna skulle vilja köpa ekologisk skinka. Problemet är många under resten av året inte är lika måna om att välja svenskt och ekologiskt. Och grisen består som bekant av mer än skinka.

– Det är ju inte bara att trycka på en knapp och producera fler julskinkor. Det går inte bara att äta julskinkor och inte någon annan del av grisen, kommenterar Scans informationschef Margareta Thorgren till TT.

10 procent av julskinkan som såldes föra året var ekologisk, och det var långt under efterfrågan.

Med ekologisk menas i det här i det här fallet att själva råvaran är ekologisk, EU-ekologisk eller Kravmärkt. En helt igenom Kravmärkt julskinka är svår att få tag i eftersom Krav i likhet med Äkta vara inte accepterar nitrit som tillsats.


 

Annons