Hur gör jag för att starta ett eget gårdsmejeri? Hur ska kött förpackas för att bibehålla kvalitén? Hur kan jag som odlare bidra till den biologiska mångfalden? Och går det verkligen att få fram 100 nystartade matföretag på ett år?


I dag startar  Elmiamässan Närproducerat i Jönköping. Det är en fackmässa inom lokal mat, livsmedelförädling och landsbygdsturism. Här träffas lantbrukare, aktörer från livsmedelsbranschen och turismföretagare.


Som en röd tråd genom mässan berättar mathantverkare om sina erfarenheter. Mässbesökaren får också veta hur det går att göra närproducerad skolmat utan tillsatser och har möjlighet att testa sin affärsidé på en som lyssnar och kan ge råd. På plats finns Eldrimner, det nationella resursnätverket som hjälper mathantverkare genom rådgivning, kurser, studieresor och utvecklingsarbete.


Här finns mer information om Elmia Närproducerat>>

Vilka fick utmärkelsen Årets Närproducerade produkt?>>


Smaklusttunnbrod[Jan Pontho] 

Annons