Jordbruket i stora delar av världen, inte minst i Kina förknippas ofta med bekämpningsmedel och konstgödning, men något är på väg att hända. 


Intresset för ekologiska livsmedel ökar i Asien. Det kan vara en motreaktion mot det traditionellt myckna användandet av konstgödsel och bekämpningsmedel skriver Gunnar Rundgren, en av grundarna av Krav i ett nyhetsbrev från Ekolådan. Han har nyligen besökt den 17 ekologiska världskongressen i Sydkorea.


I landet bedrivs större delen av jordbruket intensivt och ligger i världstoppen vad gäller användning av bekämpningsmedel. Men allt fler börjar anslutas till de ekologiska märkningssystem som finns och de flesta kommuner deklarerar att de vill handla miljövänligt. Ett exempel är en av Seouls skolor som serverar helt och hållet ekologisk mat.


I Japan finns system för grönsakslådor som Ekolådan och i Kina ökar tillgången på ekologiska produkter, åtminstone i de större städerna. Men ett stort problem för den ekologiska utvecklingen är att prisskillnaden mellan ekologiska produkter och konventionellt odlade är mycket stor. 


Ett tecken på att ekologiska tankegångar börjar spridas är att Sydkorea som första land i världen startar ett helt ekologiskt lantbruksuniversitet och staten har byggt ett ekologiskt centrum för 250 miljoner kronor. 


Ett annat är att den matmässa som anordnades i samband med kongressen fick 250 000 besökare, berättar Gunnar Rundgren.


Beijing
 

Annons