Att livsmedelssäkerheten är hög, så att vi inte blir akut sjuka av maten, är grundläggande för modern livsmedelsproduktion. Men när allt fokus läggs på säkerheten riskerar andra kvalitetsaspekter att hamna i skymundan, skriver Jordbruksverket i en aktuell rapport.

Verket exemplifierar med det ensidiga utbudet av kyckling i Sverige. Djuren kommer i princip från en enda ras och slaktas efter 30–32 dagar. Svenska kycklingproducenter ”lever tryggt på” att deras produkter anses som säkra och ser ingen anledning att bredda sortimentet.  De svenska uppfödarna ligger på detta område därför långt efter sina utländska konkurrenter.

Av intervjuerna som ligger till grund för rapporten framkommer att detaljhandeln saknar ett bredare sortiment av kyckling, till exempel olika raser och uppfödningsformer. 

I butiken ser kycklinghyllorna överallt likadana ut, det enda som skiljer affärerna åt är om kycklingen är fryst eller färsk eller om det är Kronfågel eller Guldfågel som levererar och vilken styckningsdel man för tillfället har extrapris på. 

En enda producent, Bosarp, föder upp Kravmärkt kyckling som både etiskt och smakmässigt är överlägsen de stora kycklingfabrikernas produkter. Men även dessa kycklingar kommer från samma hårt framavlade och snabbväxande ras. 


 

Annons