Varje dag serveras nära 3 miljoner måltider i vården, skolan och omsorgen. Hur det ser ut på olika ställen skiljer sig mycket. Livsmedelsverket drar därför igång ett kompetenscentrum för att stärka kunskapen på området. Målet är att alla gäster kan känna matglädje och må bra av maten.

– Måltider som används rätt kan bidra till att förbättra resultaten i hela verksamheten, med patienter som tillfrisknar snabbare, äldre som är gladare och orkar mer och barn som har möjlighet att prestera bättre i skolan, säger projektledaren Eva Sundberg.


Arbetet med kompetenscentret är ett regeringsuppdrag som sträcker sig fram till och med 2014. I samverkan med andra myndigheter och organisationer ska Livsmedelsverket bland annat göra kunskapen om hur man skapar bra måltider mer tillgänglig för beslutsfattare och personal, stötta kommunernas och landstingens systematiska kvalitetsarbete och ge dem möjligheter att lära av varandra genom goda exempel.


Bra måltider är så mycket mer än maten på tallriken. Det handlar om allt från vad maten innehåller, i vilken miljö den serveras och hur man blir bemött som matgäst, till hur olika yrkesgrupper samverkar med varandra. På en del håll har man kommit långt men i många fall utnyttjar man inte den stora potential som finns i måltiderna, säger Eva Sundberg, som leder projektet. 


Även om det kan tyckas avigt att arbete för ökad måltidsglädje ska ledas av myndigheter, kanske initiativet kan leda till något gott. Särskilt om ledstjärnan kan få vara att en god måltid är så mycket mer än bara näringsriktig och säker.

Läs mer om projektet>>


Annons