Surströmmingen är räddad. Sverige får fortsätta att sälja fisk som överskrider gränsvärdena på den svenska marknaden.

Sverige får nu ett icke tidsbegränsat undantag från gränsvärdena för dioxin, dioxinlika PCB:er och icke dioxinlika PCB:er i viss vildfångad fisk från Östersjöområdet. Sedan 2002 har Sverige haft ett tillfälligt undantag. Det fortsatta undantaget börjar gälla den 1 januari 2012. De fiskarter som berörs är

•lax

•sill/strömming som är större än 17 cm

•röding 

•öring 

•flodnejonöga.

En annan nyhet är att löjrommen klarar gränsvärdena och därför inte längre omfattas av undantaget..

Landsbygdsminister Eskil Erlandsson har verkat för att Sverige ska få behålla sitt undantag. Bland annat för att de traditionella och för Sverige karakteristiska surströmmingen ska fortsätta att få säljas. Livsmedelsverket däremot har av hälsoskäl velat bli av med undantaget. Ett villkor för att få ha undantaget kvar är att myndigheterna informerar och ger råd framför allt för känsliga grupper (fertila och gravida, kvinnor och barn).

Knappt hade beskedet om undantaget för vildlax lämnats förrän det var dags för ett bakslag: Östersjölaxen blir rödlistad. 


 

Annons