Ny metod ska kunna avslöja om konstgödsel har använts vid odlingen. Syftet är att avslöja eventuellt fusk med ekologiska produkter.

Vid ekologisk odling, till skillnad från konventionell, tillåts endast naturlig gödning – och alltså inget konstgödsel. Denna skillnad har en dansk forskargrupp tagit fasta på när de har utvecklat en ny metod för att kontrollera om frukt och grönsaker som säljs som ekologiska verkligen är ekologiskt odlade.

I de laboratorietest som används i dag letar man efter rester av otillåtna bekämpningsmedel. Men enligt forskargruppen vid Köpenhamns universitet är testen inte helt tillförlitliga eftersom resterna kan komma från intilliggande fält eller finnas kvar i marken sedan tidigare, men också eftersom de inte säger något om gödningen.

– Vår metod avslöjar inte om bekämpningsmedel har använts utan istället om ekologiska grödor har gödslats korrekt. Den är alltså ett komplement till existerande kontroller och bidrar överlag med en mycket mer detaljerad bild av hur grödorna har växt, förklarar biträdande lektor Kristian Holst Laursen.

Metoden går ut på att analysera sammansättningen av isotoper, en slags kemisk signatur, som kan berätta varifrån atomerna som grödan består av kommer.

– Ingen vet egentligen hur vanligt denna typ av fusk är, säger Laursen, som dock menar att den stora efterfrågan på ekologiska produkter samt det högre värdet gör att fusk med eko-märkning är attraktivt för kriminella.

– Matfusk innebär inte alltid hälsorisker, men det är viktigt att vi får vad vi betalar för när vi köper en dyrare produkt. Och självklart måste ärliga producenter skyddas, säger han.

Innan metoden kan tas i bruk måste den godkännas officiellt.

Ivar Nilsson


Annons