LRF Norrbotten vill öppna bondeägd butik inne i centrala Luleå. I affären ska bara säljas lokalproducerade livsmedel, främst kött av hög kvalitet.  

Efter en utredning som LRF Norrbotten gjorde förra året har man kommit fram till att det finns goda möjligheter för en etablering av en bondeägd butik i Luleå, skriver Jordbruksaktuellt. En enkät visar att både producenter och konsumenter är positiva till en sådan affär. 

Tanken är att bönderna ska äga butiken till 51 procent. Andra ägare skulle exempelvis kunna vara konsumenter. LRF Norrbotten skriver att Bondens Butik främst ska vara ett skyltfönster för lokalproducerad mat och man vill knyta en kommunikatör till den.

– Tyvärr har vi inte kommit i mål ännu, säger projektledaren Håkan Stenmark. Vi hoppas kunna fortsätta utveckla idén under nästa år. Vi behöver komma överens med slakterierna, och producenterna kan gå vidare och ta fram kött av högre kvalitet.


Ett intressant grepp som borde kunna inspirera andra LRF-avdelningar runt om i landet. 
Annons