Regeringen ska med kraft verka för att förbudet mot azofärgämnen återinförs i Sverige. Det anser ett enigt miljö- och jordbruksutskott.

 Debatten om azofärgämnens eventuella hälsovådlighet har pågått länge. Fokus har ofta legat på produkter som konsumeras av barn. Nu kräver ett enigt miljö- och jordbruksutskott att Sveriges gamla förbud mot azofärgämnen återinförs.

Det gamla förbudet slopades när Sverige gick med i EU. Men sedan dess har ett antal EU-länder gått sin egen väg och infört förbud mot azofärgämnen i livsmedel.

Livsmedelsbranschen säger sig vilja fasa ut dessa omdiskuterade färgämnen, som enligt den så kallade Southamptonstudien kan orsaka koncentrationssvårigheter och hyperaktivitet hos barn. Trots det finns de kvar just i sådana produkter som i stort riktar sig till barn. De finns även i vissa livsmedel, som stenbitsrom och, mer sällan, i räkor.

Den 14 mars väntas riksdagen fatta beslut i frågan.

Läs mer om azo-färgämnen>>

Läs om Southamptonstudien>> 
Läs mer om azofärgämnen i E-nummerguiden >>

 

Annons