I ett projekt i Uppland får utlandsfödda utan anställning bryta utanförskapet genom att få jobba inom svenskt lantbruk. Samtidigt får gårdarna möjlighet att förnya odling och livsmedelsförsörjning genom att testodla ovanliga grödor. 

Genom ett projekt som drivs av LRF med stöd från bland annat Uppsala, Enköpings, Hebys och Östhammars kommuner, Jordbruksverket och Arbetsförmedlingen ska fler människor med invandrarbakgrund få arbete inom lantbruket i länet. Framför allt personer som har försörjningsstöd rekryteras. 


I starten bildades ett innovationsteam bestående av nyanlända agronomer och personer med erfarenhet av lantbruk. Uppgiften var att hitta nya möjliga grödor som är hälsosammare och mer miljövänliga än de livsmedel som vanligen odlas i Sverige. Indien, Kina, Peru och Egypten...”Det kan vara svårt att komma från en annan matkultur och försöka hitta de grönsaker, sädesslag, frukter och örter som man är van vid. När man väl hittar något av det så är det sex till tio gånger dyrare och dessutom ofta i liten mängd och sämre kvalitet”, berättar en av deltagarna.


Totalt sett är åtta ekologiska gårdar med i projektet där man testa att odla mellan 30 och 40 för Sverige ovanliga grödor, som till exempel okra. Förhoppningar finns att projektet ska bli så kommersiellt lönsamt att verksamheten kan självfinansieras. 

Läs mer om hur man arbetar inom projektet>> 

Annons