15 år som medlem i EU, hur har det påverkat oss? Vi dricker mer alkohol och äter mer kött, annars är förändringen inte särskilt stor. Globala trender påverkar mer hur vi äter.


Det har blivit lättare att få tag i alkohol och billigare att köpa kött. Det har speglat våra vanor de senaste 15 åren sedan vi blev medlemmar i EU. Det visar en rapport från Jordbruksverket där man har gått igenom konsumtionsstatistik sedan 1995.

 

Kött var en av de varugrupper som sjönk mest i pris vid EU-anslutningen. Kött har blivit relativt blivit billigare jämfört med övriga livsmedel och konsumtionen har också ökat kraftigt under perioden 1995–2009. Statistiken visar på en ökning med närmare 48 procent från 31,3 kg per person och år till 46,5 kg per person och år. Det här är också en trend som håller i sig och förstärks, enligt de senaste uppgifterna från Jordbruksverket. Priset fortsätter att vara en viktig faktor men också hälsotrender som LCHF och GI har börjat visa sig i statistiken: 2010 satte svenskarna i sig hela 85 kilo kött per person och år ser prognosen ut att toppa det rekordet. Klimatdiskussionerna bromsar möjligen utvecklingen tror Jordbruksverket, men konsumenterna påverkas mer av låga priser och trender än så länge.

 

Konsumtionen av alkoholdrycker (starköl, vin och sprit) har ökat från 37,8 liter per person 1995 till 58,9 liter per person 2009, en ökning på nästan 56 procent. För vin är ökningen hela 83 procent och för starköl närmare 51 procent. Att vi får köpa med oss en större ranson över gränsen är en av orsakerna, tror Jordbruksverket.

 

Vi dricker också mer alkoholfria drycker, till exempel läsk än tidigare.

– Olika faktorer påverkar våra konsumtionsmönster. Troligtvis har en ökad medvetenhet om kostens betydelse för hälsan och globala trender påverkat konsumenten mer än EU-medlemskapet, säger Olof Sköld som skrivit rapporten.

Detta styrks av en jämförelse med Norge där konsumtionsutvecklingen följer i stort sett samma mönster som i Sverige.


Folkhälsoproblem som övervikt och fetma diskuteras flitigt på EU-nivå. Till exempel har kommissionen tagit fram en EU-strategi, så kallad vitbok, för hälsofrågor som rör kost, övervikt och fetma. I den framhålls bland annat vikten av välinformerade konsumenter. Nya märkningsregler för förpackningar och strängare syn på vad som får kallas hälsopåståenden är en del i det målet.


Läs hela rapporten>>

Läs de senaste siffrorna från Jordbruksverket>>

 

Annons