Foto: Malena Bathurst

Wrångebäcksost är en hårdost med en lätt syrlig, komplex smak och krämig konsistens. Både ystning och lagring sker i enlighet med ett traditionellt recept som började användas redan i slutet av 1800-talet. 

För att en produkt ska kunna få en skyddad ursprungsbeteckning ska varuproduktion, bearbetning och beredning av produkten ske inom ett avgränsat område. Det som gör Wrångebäcksost unik är först och främst att den görs i området Guldkroken. Det är ett smalt område runt Hjo i Västergötland, mellan Vättern och Hökensås. I detta område har man tillverkat ost länge. Guldkroken består av många olika jordtyper vilket ger en varierad flora. 

– Registreringen är ett viktigt bevis för produktens kvalitet och för ett produktnamn som garanterar produktens ursprung och egenskaper. Nu har producenter möjlighet att anmäla produkter som tillverkas enligt bestämmelserna, säger Jan Sjögren, avdelningschef på Livsmedelsverket i ett pressmeddelande.


 OM WRÅNGEBÄCKSOST  

Wrångebäcksost görs av ekologisk mjölk som är termiserad. De betyder att den är värmebehandlad i lägre temperatur än pastöriserad mjölk. Mjölken kommer främst från raserna Svensk låglandsboskap, Brown Swiss och korsningar däremellan. 

Korna går utomhus från mitten av april till mitten av oktober och äter då huvudsakligen gräs och örter som vitklöver och timotej.

Processen

  • Det finns vissa regler som måste följas när Wrångebäcksost blir till. Det är endast tillåtet att tillsätta löpe från kalvar, en viss typ av bakterier och vanligt salt.
  • Ostarna väger 8-13 kilo och ska lagras länge, minst nio månader. Under den tid som de lagras vänds de ofta. Under de tre första veckorna sker det varje dag.
  • Under lagringen tvättas ostarna med saltlösning. Det gör bland annat att bakterier trivs och fastnar på ostens yta. Genom tvättningen överförs bakterierna mellan ostarna. Bland annat trivs så kallade kittbakterier vilka spelar en viktig roll för ostens smak och doft.
  • Ostarna kontrolleras vid sex och vid tio månaders ålder. Då ser man till att de har rätt färg, doft, konsistens och smak.

Källa: Smaka Sverige


 FAKTA:  Skyddad ursprungsbeteckning/geografisk beteckning

Producenter av livsmedel och jordbruksprodukter som har ett tydligt geografiskt ursprung kan få produktnamnet skyddat genom EU:s kvalitetssystem för skyddade beteckningar, antingen som Skyddad ursprungsbeteckning (SUB), eller som Skyddad geografisk beteckning (SGB).

Svenska livsmedel med skyddat namn
Wrångebäcksost (SUB)
Vänerlöjrom (SUB)
Värmländskt skrädmjöl (SGB)
Kalix löjrom (SUB)
Upplandskubb (SUB)
Bruna bönor från Öland (SGB)
Sveciaost (SGB)
Hånnlamb, kött från gutefår (SUB)
Skånsk spettkaka (SGB)
Svensk Vodka (SGB)
Svensk Punsch (SGB)
Svensk Akvavit (SGB)

Produkter som väntar på godkännande
Allåkerbär från Norrland
Bohusläns blåmusslor
Grebbestadostron
Gotlandslins
Jämtländsk vit källarlagrad getost
Kullings kalvdans
Lappländsk fjällröding
Rökt Vättersik
Skedvi bröd
SRBpremium
Sörmlands ädel
Vindelnrökt skinka
Vit färsksaltad Östgötagurka
Vrigstad hemost
Äkta Gränna polkagrisar.

Källa: Livsmedelsverket


Daniella BergmanAnnons