Svenskarna är inte helt nöjda med köttet i butikerna. Mer marmorering, alltså insprängt fett, och mörare kött, lyder svaret när branschföreningen Svenskt kött har frågat branschföreträdare och konsumenter om vad de tycker om det svenska köttet.


Sex av tio svenskar anser till exempel att en ryggbiff ska ha insprängt fett för att smaka gott och lika många vill veta hur länge köttet de köper har hängt. Drygt hälften anser också att köttets mörhet varierar mycket. 

Svenskt_kött_Fabian_Björnstjerna

Svenskt kött ska därför ta fram en ny standard för att bedöma marmoreringsgraden i köttet och dessutom se över rutinerna för mörningen av köttet.


– Jag är övertygad om att vi behöver skapa en kompletterande betalningsmodell som prioriterar smak och mörhet och inte bara volym. Svenska lantbrukare är duktiga producenter och lyhörda för marknadens signaler och de måste få betalt för kvalitet, säger vd Maria Forshufvud i ett pressmeddelande.


Foto: Fabian Björnstjerna

Annons