Drygt 2 100 ämnen finns med på EU:s nya lista över godkända aromämnen och ytterligare 400 ämnen väntar på utvärdering. Vilka av ämnena som den mat vi köper faktiskt innehåller får vi dock inte veta.


År 2000 startades inom EU ett arbete för att harmonisera de olika nationella lagstiftningarna för aromämnen, ett arbete som har dragit ut på tiden i flera omgångar. Nu publicerar den Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, EFSA, en första EU-gemensam lista med 2 100 godkända ämnen. 


Ytterligare 400 ämnen väntar fortfarande på utvärdering vilken beräknas vara klar till 2015. Eftersom ämnena har använts länge inom livsmedelsindustrin kommer de att vara fortsatt tillåtna i väntan på att granskningarna ska bli klara.


Övriga ämnen som inte finns med på listan kommer att vara förbjudna att använda inom EU efter en utfasningsperiod på 18 månader från den 22 oktober i år.


GB Big pack 3smak
Vad som döljer sig
bakom ordet "arom" på
innehållsförteckningen
får vi inte veta.
Vid millennieskiftet var sammanlagt omkring 2 800 aromämnen godkända av nationella myndigheter i de olika medlemsländerna.


Enligt Livsmedelsverket har många av dessa ämnen sedan dess slutat användas, vilket är det största anledningen till att den utvärderade listan omfattar färre ämnen. Endast en handfull ämnen har vid granskningen visat sig vara hälsofarliga och därmed förbjudits.


I sin utvärdering har EFSA dels tittat på om ämnena har någon vetenskapligt bevisad hälsorisk i de mängder som föreslås och dels om konsumenterna vilseleds av användningen av ämnena. Hur de har bedömt om de är vilseledande framgår dock inte. Klart är i alla fall att det för en vanlig konsument oftast är omöjligt att få veta vilka aromer som maten innehåller.


Ämnena på listan är nämligen inga aromer som en vanlig konsument känner igen från innehållsförteckningar. Där hittar man istället kemiska beteckningar som "1-Isopropenyl-4-methylbenzene".


Ett 40-tal liknande ämnen används för att skapa en syntetisk jordgubbsarom, som på glasspaketet inte ens behöver kallas för jordgubbsarom utan kan döljas bakom ordet "aromer".


Vilseledande eller ej, men särskilt upplysande för konsumenten är det i alla fall inte.


För den som är kunnig om eller intresserad av livsmedelskemi finns hela aromlistan här >>


Ivar Nilsson


Annons