Det slarvas inte bara med märkningen av tillsatser, som Äkta vara skrivit om tidigare i veckan. Även andra ingredienser, särskilt sammansatta, märks ofta ut fel på förpackningen enligt Livsmedelsverkets rapport. Förutom att vilseleda konsumenten kan det även innebära en risk för allergiker.


Alla tillverkare följer inte reglerna för hur ingredienser ska skrivas ut på innehållsförteckningen, visar den granskning som Livsmedelsverket gjort tillsammans med 75 av landets kommuner av Av de 407 förpackade färdiglagade rätter samt charkprodukter.


Ledde till dolda allergener

Sammansatta ingredienser, till exempel majonnäs, angavs på fel sätt i mer än hälften av de 262 produkter där de användes. Dess beståndsdelar kan till exempel anges inom en parentes i ingrediensförteckningen. En uppräkning av detta innehåll saknades dock ofta på de felaktigt märkta produkterna. Enligt rapporten ledde det i vissa fall till att allergener, som soja-, gluten- eller äggprodukter, inte angavs.


Även andra ingredienser angavs i några fall med felaktiga beteckningar, till exempel med förkortningar eller handelsnamn som maizena eller aromat istället för det "vedertagna namnet" eller en beskrivning av det, t ex majsstärkelse.


Det fanns också brister i ordningen som ingredienserna har deklarerats i. För att konsumenten ska kunna göra en bedömning av hur mycket av olika ingredienser som ingår i produkten ska ingredienserna deklareras i fallande ordning efter vikt, där de största ingredienserna kommer först och där de mindre kommer längre ner.


En tredjedel i fel ordning

Exempelvis kan det vara intressant att veta om en produkt till stor del består av vatten. Rapporten visar dock att knappt en tredjedel av produkterna inte deklarerade ingredienserna i fallande ordning efter vikt.


Knappt 80 av produkterna i undersökningen innehöll aromämnen. I rapporten skriver man att ingående regler för hur aromer ska beskrivas fortfarande håller på att utarbetas och att dessa delar därför inte tas upp. Det konstaterades dock att rökaromer, som måste märkas ut särskilt i ingrediensförteckningen, deklarerades felaktigt – oftast inte alls – i hälften av de produkter där de hade använts.


Granskningen visade också att aromer i två fall angivits på ett otillåtet sätt. I det ena fallet används den numera otillåtna beteckningen "naturidentisk" om en smörarom och i det andra fallet användes begreppet "aromkryddor", vilket inte är en tillåten benämning på aromämnen.


Läs också tidigare artikeln Tillsatser ofta felaktigt angivna >>


Hela SLV:s rapport hittar du här >>


Ivar Nilsson

 

Annons