Svenskarna äter alltmer kött, vilket medför en ökad belastning på miljön. Därför föreslår Jordbruksverket i en ny rapport bland annat en koldioxidskatt på kött, skriver Dagens nyheter. Men finansministern är kritisk till förslaget.


Vi svenskar äter mycket kött. Förra året konsumerade vi inte mindre än 87 kilo kött per person. För mycket, enligt Jordbruksverkets rapport "En hållbar köttkonsumtion".


– Vår prognos för i år säger 85 kilo, så det är positivt. Men det blir också första gången sedan 90-talet som vi ser en minskning, säger Gabriella Cahlin, chef för marknadsavdelningen på Jordbruksverket, till DN.


Särskilt förtjusta är vi i rött kött och i synnerhet nötkött, som vi svenskar äter näst mest av per person jämfört med övriga EU-länder.


Förutom att en stor konsumtion av detta kött anses leda till en ökad risk att drabbas av vissa cancerformer, står produktionen av nötkött även för en betydande del av livsmedelskonsumtionens utsläpp av växthusgaser. Därtill är utgörs 44 procent av vår konsumtion av importerat kött, vilket medför ytterligare belastningar på miljön.


För att minska vår klimatpåverkan konstateras i rapporten att vi måste äta mindre kött, men också välja kött som producerats med mindre utsläpp. För att göra valet tydligare för konsumenten föreslås därför en "hållbarhetsmärkning", men man tror också att styrmedel i form av en  till exempel en koldioxidskatt på kött är nödvändiga.


Enligt rapporten skulle skattenivåerna för kött från olika djur kunna sättas utifrån hur mycket växthusgaser som normalt går åt vid produktionen av respektive kött.


Även minskning av matsvinnet nämns som en effektiv åtgärd.


– Vi är noga med att betona att det inte är enkelt. Vi har inte en lösning, utan vi lägger fram förslag som vi vill diskutera, säger Ragni Andersson, ansvarig för miljö- och klimatavdelningen på Jordbruksverket, till DN.


Men finansminister Anders Borg (M) är kritisk.


– En särlösning på köttområdet tror jag inte är bra, säger han till DN.


Han sade också att den koldioxidskatt som redan finns fungerar väl.


Annons