Tilliten till livsmedelsindustrin har fått sig en törn som en följd av köttfusket, konstaterar branschorganisationen Livsmedelsföretagen. En tredjedel av svenskarna säger sig ha lågt förtroende för livsmedelsindustrin, visar en undersökning som de har låtit göra.


– Fusket med hästkött, som visserligen varit ganska begränsat så här långt, har påverkat förtroendet för hela branschen, säger organisationens vd Marie Söderqvist.

Enligt undersökningen är att sex av tio svenskar är beredda att betala mer för maten för att garantera kvalitet och en hållbar produktion.

I går presenterade EU resultatet av de stora antal dna-tester som gjorts i 23 medlemsländer. Närmare fem procent av de testade produkterna visade sig innehålla häst-dna. Av testerna som gjorts i Frankrike visade sig hela 13 procent innehålla hästkött.

Samtidigt visar testerna att livsmedlen som innehöll hästköttet ibland har innehållit spår av det antiinflammatoriska läkemedlet fenylbutazon, som är förbjudet att ge till köttdjur eftersom det kan vara skadligt för människor.


Den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten EFSA och läkemedelsmyndigheten EMA konstaterar dock att risken att man ska få i sig ämnet genom hästkött är begränsad.

– Risken att få i sig det är väldigt låg men vi kan inte säga var den säkra nivån ligger, säger Eva-Lander Persson, veterinär på Läkemedelsverket, som har utvärderat riskerna med ämnet, till Aftonbladet.

Annons