Odlingen av äpplen och päron har skjutit i höjden. De senaste fem åren har de svenska äppelträden ökat med 31 procent, enligt statistik från Jordbruksverket. 2012 bestod de svenska äppelodlingarna av över 2,5 miljon träd. Antalet päronträd ökade samtidigt med 27 procent.


Och det är delvis nya sorter som står för ökningen. Ingrid Marie och Aroma dominerar fortfarande, men sedan 2007 ökade odlingen av både gamla och nya sorter, som Rubinola, Frida, Santana, Sunrise, Gloster och Rubinstar, av vilka flera tål lagring bra och kan ge oss svenska äpplen ända in i maj.


När det gäller päron minskade planteringen av sorterna Clara Frijs, Carola och Conference till förmån för sorter som Alexander Lukas och Herzogin Elsa.


Annons