EU:s matsäkerhetsmyndighet EFSA har publicerat en ny lista över godkända tillsatser inom EU, som ska göra den tydligare för både konsumenter och livsmedelsföretag.


Tidigare var förteckningen över godkända tillsatser inom unionen utspridd över flera bilagor och direktiv. Den informationen har nu samlats i en lista.


Den nya listan, som började gälla den 1 juni, är också utformad så att man tydliga ska kunna se vilka tillsatser som är godkända inom vilka livsmedelsgrupper.


Just nu pågår också ett arbete med att göra nya säkerhetsutvärderingar av godkända tillsatser, eftersom många av de utvärderingar som ligger till grund för EFSA:s godkännande är gjorda på 80- och 90-talen. Arbetet omfattar alla tillsatser som godkänts för 2009 och ska vara klart senast 2020.


Ett ämne som man just nu tittar på är sötningsmedlet aspartam, vars eventuella hälsorisker ursprungligen utvärderades 1984 och 1988, med ytterligare bedömningar gjorda 1997 och 2002. Sedan dess har ytterligare forskning om ämnet tillkommit och man gör nu på kommissionens begäran en ny och fullständig utvärdering av ämnet. Svaret kommer i slutet av 2013.


Här kan du söka i EU:s lista över godkända tillsatser och se i vilka produkter de är godkända och i vilka mängder, men också se vilka tillsatser som är godkända inom en viss livsmedelsgrupp. Klicka på "Additives" respektive "Categories" i menyn längst upp till höger för att komma till sökformulären.


Annons