Larmen om att vår höga – och stigande – konsumtion av rött kött är dåligt för vår hälsa blir allt fler. Men allra farligast verkar det "processade" köttet vara – och konserveringsmedlet nitrit pekas ut som en av orsakerna.


Enligt en studie från 2012, som togs upp i en artikel i Aftonbladet i helgen, ökade en portion rött kött  motsvarande en kortleks storlek – om dagen risken att dö i förtid i cancer och hjärt-kärlsjukdomar med i genomsnitt 13 procent.


Om köttet var "processat", exempelvis i form av en varmkorv eller två skivor bacon, ökade risken ytterligare till i genomsnitt 20 procent. I studien pekar forskarna bland annat ut innehållet av konserveringsmedel ur gruppen nitriter, som en misstänkt orsak till det processade köttets högre dödlighet.


– Charkuterierna är värre än det riktiga köttet. Det farliga är nitriterna, kommenterar Charlotte Erlanson-Albertsson, professor i experimentell medicinsk vetenskap vid Lunds universitet, studien i Aftonbladet.


Nitriter, främst natriumnitrit (E250), används i köttprodukter för att öka hållbarheten och hämma tillväxten av botulinum-bakterien, som producerar ett farligt gift. Ett annat viktigt skäl till att det används är att det ger produkterna en rosa färg. Dessutom påverkar det smaken.


Läs mer om studien i Aftonbladet här >> och här >>


Hela studien finns att läsa här >>


Annons