Efterfrågan på svenska äpplen är större än tillgången, menar flera äppelodlare i en artikel i söndagens Svenska Dagbladet.


Mellan en fjärdedel och en femtedel av de 100 000-120 000 ton äpplen som vi årligen konsumerar är odlade i Sverige. Den andelen är nu på väg upp, men att få fram tillräckligt med äpplen för att mätta efterfrågan tar tid.


– Hittills har vi hittat fem-sex nya odlare och flera gamla som utökat sina odlingar med totalt cirka 70 hektar, vilket kommer att ge cirka 2 800 ton mer svenska äpplen året om. Dessutom försöker vi få etablerade odlare att utöka. Totalt sett vet vi att vi fram till 2017 ökar med 5 000 ton, säger Lars-Olof Börjesson, vd på medlemsföretaget Äppelriket på Österlen, till Svd.


För den som inte orkar vänta finns redan idag en enorm  och i dagsläget otillräckligt utnyttjad  resurs. I villaträdgårdar och parker växer långt mer äpplen än vad som tas om hand. Ta en titt på vår fruktförmedling för att se om någon har mer äpplen eller annan frukt än vad de behöver där du bor. Eller lägg in en annons själv.


FAKTA: fritidsodling av äpplen

Enligt en rapport från SLU och Fritidsodlingens riksorganisation odlas det mer äpplen i svenska trädgårdar och parker än den inhemska kommersiella odlingen och importen tillsammans. Men mycket av frukten tas inte om hand och ruttnar bort på marken.


Annons