Under 2014 kommer den svenska kontrollen av bland annat mejerier, slakterier och charkuterier att granskas av EU.

Det är EU:s mat- och veterinärkontor, FVO, som varje år utför revisioner av medlemsländernas nationella livsmedelskontroller. I år ska följande matområden granskas:

  • Maj: Växtskyddmedel. Godkännandeprocessen, kontrollen av rester i livsmedel och foder mm. Samordnas av Jordbruksverket.
  • Oktober: Kontrollen av fiskodlingar. Samordnas av Jordbruksverket.
  • November-december: Kött och mjölk. Kontrollen hos slakterier, mejerier och företag som gör charkprodukter gällande bland annat hygienregler, märkning mm. Samordnas av Livsmedelsverket.

FVO beskriver i en rapport vad de har funnit och eventuella brister i kontrollen. Denna, tillsammans med de svenska myndigheternas svar om hur de ska åtgärda eventuella brister, kommer sedan att publiceras på FVO:s webbplats. Tidigare års revisioner finns här >>

Annons