Mer omfattande krav på ingrediensförteckningar på oförpackad mat, föreslår Livsmedelsverket när EU:s nya informationsförordning ska införas i Sverige. Men på restaurangerna ska vi bara få veta allergenerna förutom för hämtmat.


Nytt: Se Äkta varas remissvar >>


Livsmedelsverkets förslag på hur EU:s nya informationsförordning ska implementeras, samt eventuella nationella tillägg, har nu skickats ut på remiss, bland annat till Äkta vara.

I den föreslås tydligare krav på att butiker ska kunna ange samtliga ingredienser som en produkt innehåller även i oförpackade livsmedel. Det handlar bland annat om mat som säljs över disk, som ostar, charkuterier, färdiga rätter och smörgåsar. Nuvarande svenska märkningsregler omfattar endast en del av dessa produkter.

Enligt de föreslagna reglerna krävs endast att Informationen ska kunna ges på begäran av kunden och kan ske både muntligt och skriftligt. Kunden ska dock alltid informeras, på en skylt eller muntligt, om hur man kan få tillgång till uppgifterna.

Även hämtmat som man köper på restauranger ska omfattas av samma märkningskrav. Om du köper med dig en pizza eller en indisk curry ska du alltså kunna få veta samtliga ingredienser som den innehåller.

Väljer du dock att äta på restaurangen ska du, lite märkligt kan man tycka, bara ha rätt att få veta vilka av 14 lagstiftade allergener som maten innehåller. Förordningen tillåter här medlemsstaterna att anta hårdare krav, men Livsmedelsverket har valt att gå på förordningens minimikrav.

Skälen framförs i det PM som åtföljer de nya förslagen. De anför bland annat att konsumenten "inte får 'drunkna' i information som man inte efterfrågar", vilket skulle kunna öka risken att allergener förbises, samt att det skulle påverka "företagens administrativa börda på ett negativt sätt".


Det finns dock redan idag flera exempel på restauranger som frivilligt anger innehållet. Några snabbmatskedjor har sedan flera år haft ingrediensförteckningar på sina hemsidor och i pärmar på restaurangerna, och nyligen har nya sätt att presentera informationen börjat dyka upp.


Mexkedjan Zócalo har till exempel börjat skriva ut ingredienserna på kvitto. Och det gäller inte bara snabbmat, som delvis är fabrikstillverkad. På restaurangen på Fotografiska museet i Stockholm har man tagit fram pärmar med alla ingrediensförteckningarna, som står på disken och i matsalen, för gästen att bläddra i.


Äkta vara är en av de organisationer, som utöver ett antal företag och myndigheter, har fått remissen, se vårt svar nedan. De nya föreskrifterna föreslås träda i kraft den 13 december i år.


Se hela förslaget hos SLV >>

Här är Äkta varas remissvar >>

Annons