Efter en mängd protester mot det föreslagna förbudet mot gårdsförsäljning av opastöriserad mjölk, backar nu Livsmedelsverket. Försäljning i liten skala ska fortsatt vara tillåtet, men reglerna skärps.


Mjölkglas[Fotoakuten.se]I höstas föreslog Livsmedelsverket ett förbud mot försäljning av små mängder opastöriserad mjölk direkt från gården. Förbudet väckte protester från bland annat konsumenter, ostkakevurmare och småbrukare, vilket fick verket att utreda frågan ytterligare.


Som ett resultat av det föreslår man nu att fortsätta tillåta småskalig försäljning av mjölken, även om reglerna kring det skärps.


– Opastöriserad mjölk är en riskprodukt och Livsmedelsverket arbetar för att skydda konsumenterna. Därför föreslår vi flera viktiga regler och förutsättningar som måste finnas för att fortsatt försäljning ska vara möjlig, säger Livsmedelsverket generaldirektör, Stig Orustfjord, i ett pressmeddelande.


Gårdarna måste vara registrerade hos länsstyrelsen, mängden mjölk begränsas till 70 liter i veckan och den som köper mjölken ska dessutom få skriftlig information om riskerna och hur mjölken ska hanteras.


Försäljning av opastöriserad mjölk i butik och i större skala är alltjämt förbjudet i Sverige.

Annons