Märkning på krogen och vinet, hårdare straff för matfusk, utökad ursprungsmärkning och mer forskning på hälsoeffekter.  Det är några av partiernas åsikter på matområdet. Se riksdagspartiernas och Feministiskt initiativs svar på Äkta varas enkät med åtta frågor inför valet.


Nedan är en sammanställning av resultatet, med länkar till de fullständiga svaren. Hela enkäten hittar du här >>


LIVSMEDELSINFORMATION

Hur tycker ert parti att man ska förbättra informationen till konsumenterna på livsmedelsförpackningar?

 • Majoriteten av partierna vill har en utökad ursprungsmärkning av framförallt kött och köttprodukter.
 • Flera vill också ha en tydligare och mer läsbar livsmedelsmärkning generellt.
 • Socialdemokraterna nämner en märkning av livsmedel "fria från onödiga tillsatser" samt en tydligare märkning av matens hälsovärde som något som bör övervägas. De anser också att bland annat azofärgämnen borde förbjudas.
 • Läs alla svar på frågan >>


COCKTAILEFFEKTEN

Anser ni att riskerna med tillsatser, till exempel cocktaileffekten, är tillräckligt utredda? Om inte, vad bör göras?

 • Samtliga partier vill ha ytterligare forskning på riskerna med kemikalier i maten, bland annat tillsatser men också ämnen i förpackningar.
 • Läs alla svar på frågan >>

 

OREDLIGHET

Den senaste tiden har en rad fall av felaktigt märkt mat uppdagats, rörande allt från honung och olivolja till nötkött. Anser ni att myndigheterna bör vara hårdare mot oredlighet inom livsmedelsbranschen, och i så fall hur?

 • Hur man vill arbeta mot fusk eller slarv i märkningen skiljer sig en del mellan partierna.
 • Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna vill exempelvis bland annat ha hårdare straff, något som även Miljöpartiet och Centerpartiet kan tänka sig.
 • Moderaterna och Kristdemokraterna vill ha ett bättre samarbete mellan tillsynsmyndigheterna inom EU. Övriga partier nämner inga specifika förslag.
 • Läs alla svar på frågan >>

 

KROGINGREDIENSER

Enligt de nya regler som börjar gälla i december måste innehållet i restaurangmaten deklareras om gästen köper med sig rätten hem, men inte om hen äter den på plats. Är detta rimligt eller vill ni att även den mat som konsumeras på restaurang ska ingrediensdeklareras?

 • Samtliga oppositionspartier samt Folkpartiet tycker att det är rimligt att restaurangmaten ska ingrediensdeklareras oavsett om den äts på plats eller köps med hem.
 • Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna är tveksamma till ytterligare krav på märkning, utöver den information om allergener som kommer att införas i december.
 • Läs alla svar på frågan >>

 

HEMLAGAT

I Frankrike har man just infört en märkning (fait maison, sv. "hemlagat") av den restaurangmat som tillagats på plats från grunden, och alltså inte gjorts av halvfabrikat. Borde samma märkning införas i Sverige?

 • Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ är positiva till att införa en märkning som den i Frankrike.
 • De borgerliga partierna är emot en obligatorisk märkning och vill istället se branschinitiativ.
 • Övriga tar ingen tydlig ställning.
 • Läs alla svar på frågan >>

 

OFFENTLIG MAT

Vad vill ditt parti göra för att mer mat ska lagas i tillagningskök på sjukhus, skolor och ålderdomshem?

 • Samtliga partier vill höja kvaliteten på den offentliga maten, men det är bara Miljöpartiet och Vänsterpartiet som lovar nationella satsningar på stöd till fler tillagningskök. Flera andra partier menar dock att de driver frågan om tillagningskök lokalt i många landsting och kommuner.
 • Läs alla svar på frågan >>

 

EKOLOGIMÅL

2006 satte den dåvarande regeringen ett mål om 25 procent ekologisk mat i offentlig sektor. Bör något göras för att skynda på att de tidigare målen för andelen ekologisk mat i offentliga verksamheter nås och i så fall vad?

 • Flera partier på båda kanter tycker att takten bör öka och föreslår konkreta åtgärder, bland annat strategier och stöd för ökad ekologisk produktion, krav på kostriktlinjer och ökade möjligheter att ställa om miljöaspekter vid offentliga upphandlingar.
 • Nämnas bör även att de tre rödgröna partierna vill höja målet för andelen ekologiskt i den offentliga maten till mellan 30 och 50 procent.
 • Läs alla svar på frågan >>

 

ALKOHOLHALTIGT

Idag är alkoholhaltiga drycker undantagna från reglerna om ingrediensdeklaration. Vad vill ditt parti göra för att konsumenter ska få veta innehållet i alkoholhaltiga drycker?

 • De rödgröna samt Centerpartiet, Kristdemokraterna och Feministiskt initiativ tar tydligt ställning för ingrediensdeklaration även på alkoholhaltiga drycker.
 • Sverigedemokraterna "kan tänka sig" samma sak, Folkpartiet är "preliminärt positiva" till att "förtydliga" dagens regler medan Moderaterna endast är positiva till att ämnen "som påverkar vår hälsa negativt" ska redovisas.
 • Flera av partierna menar att de driver frågan i EU, som överväger nya regler.
 • Miljöpartiet går dock längre och vill att Sverige redan nu inför nationella regler om ingrediensdeklaration.
 • Läs alla svar på frågan >>

Annons