Tre av fem svenskar är intresserade av mängden tillsatser när det gäller innehållet i den mat som de köper. Det visar en undersökning från Livsmedelsverket.

Livsmedelsverket publicerade nyligen en marknadsundersökning för deras hälsomärkning Nyckelhålet, som i år firar 25 års-jubileum. Mestadels handlade den så klart om kännedomen om Nyckelhålet och vad det står för, men den innehöll också andra intressanta resultat.

När de drygt 1 000 personer som deltog i undersökningen fick svara på vad de tycker är viktigt när det gäller innehållet i maten, hamnade mängden tillsatser näst högst upp på listan. 62 procent svarade att det var ganska eller mycket viktigt. Endast sockerhalten (64 procent) uppfattades som viktigt av fler. Nyckelhålets andra huvudsakliga aspekter fullkorn/fiberinnehåll, fetthalt och salthalt uppfattades bara som viktigt av 49, 45 respektive 29 procent.

De intervjuade fick också svara på vilka egenskaper som de förknippade med Nyckelhålsmärkta varor. 44 procent svarade "inga tillsatser", vilket är uppseendeväckande med tanke på att alla tillsatser utom 19 sötningsmedel är tillåtna i dessa produkter.

Tillsatser används rentav särskilt flitigt i just dessa – för att ersätta den smak, utseende och konsistens som förloras när man tar bort fett, socker och salt. Drygt en tredjedel förknippade dessutom märket med "ekologiskt", trots att detta inte är en aspekt av märkningen.

Vidare visade undersökningen att konsumenternas intresse för vad maten innehåller är stort. Hälften svarade att de ibland eller ganska ofta läser innehållsförteckningar eller produktinformation medan ytterligare en fjärdedel svarade att de alltid eller mycket ofta gör detta.

FAKTA: Nyckelhålet
  • Livsmedelsverket äger märket och bestämmer reglerna. Syftet är att märka ut nyttig mat.
  • Olika regler gäller gäller för de 25 livsmedelsgrupper där märkningen får användas. Dessa regler rör främst mer fullkorn och kostfiber samt mindre och omättat fett, socker och salt (natrium).
  • Tillverkarna själva ansvarar för att reglerna följs.
Annons