Så gott som all olivolja som säljs idag är enligt etiketten "extra jungfruolja". Men i ett norskt test som nyligen genomfördes visade sig endast två av sex testade flaskor uppfylla den utlovade kvaliteten.

Så här ser det ofta ut i en vanlig Ica-butik idag: både den billigaste och den dyraste olivoljan i sortimentet är enligt etiketten av den högsta kvalitetsklassen, "extra jungfruolja" (extra virgin). Kvaliteten utlovas på både plastflaskor med olja för 40 kronor litern och på flaskor av fina italienska märken för 400 kronor per liter, eller mer.

Man får verkligen leta om man ska hitta en som inte är "extra jungfru". Men samtidigt verkar långt ifrån alla flaskor verkligen hålla vad de lovar.

I ett test som NRK låtit den oberoende laboratoriegruppen Eurofins göra visade det sig att endast två av sex testade "extra jungfruoljor" levde upp till beteckningen.

För att få kallas "extra jungfruolja" ska den enligt gällande EU-regler dels ha utvunnits ur oliven på mekanisk väg och dels ha en viss kemisk sammansättning, vilket alla oljorna i testet klarade. Men den ska även uppvisa vissa smakkvaliteter, vilket var det som fällde fyra av flaskorna. De hade nämligen smakdefekter.

Unkna och härskna
Två av oljorna var unkna i både smak och lukt medan de andra två underkända oljorna var härskna. De får därmed inte kallas för "extra jungfruolja". Istället graderades de som endast "jungfruolja".

– Det kan finnas många orsaker till att oljorna har fått dåligt i testen. Det är viktigt att understryka att alla oljorna klarade det kemiska testet, och är olivolja, men flertalet klarade inte det sensoriska, säger Nina Dyrnes, sälj- och marknadsdirektör på Eurofins, till NRK.

Orsakerna skulle bland annat kunna vara förhållanden under lagring och transport, ljusförhållanden eller tid mellan plockning och pressning. Hon understryker också att testet endast är ett stickprov.

Producenter bestrider
I artikeln på nrk.no svarar också producenterna på testresultaten. Några bestrider dem med hänvisning till egna tester eller säger att de är säkra på att deras olja är "extra virgin". En producent valde dock att stoppa det aktuella partiet. Se alla producenternas svar, vilka oljor som testades samt testresultaten här >>

Sedan tidigare är just olivolja utpekad som en produkt där det förekommer mycket fusk, bland annat att stora mängder "extra jungfruolja" blandas ut med billigare olja av lägre kvalitet. Om de aktuella testresultaten skulle kunna bero på medvetet fusk är dock inget som nämns i artikeln.

FAKTA: Olivolja delas in fyra kvaliteter:
  • Extra jungfruolja: Olivolja som utvunnits direkt ur oliver och uteslutande genom mekaniska processer, dvs utan värme och kemikalier. Den ska dessutom vara av hög kvalitet, vilket bland annat innebär låg syrahalt, inga smakdefekter och viss fruktighet.
  • Jungfruolja: Utvinns på samma sätt som ovan, men här tillåts låga smakdefekter samt en högre syrahalt.
  • Olivolja – sammansatt av raffinerad olivolja och jungfruolja: Olja, framställd som jungfruolja, men som har sådan låg kvalitet att den inte når upp till kraven på syrahalt och smakdefekter ovan. Den raffineras då för att ta bort dessa egenskaper. Den tappar dock samtidigt det mesta av smak, lukt och färg och blandas därför med riktiga jungfruoljor innan den säljs.
  • Olivolja av pressrester: Efter att olja pressats ur oliverna på mekanisk väg finns fortfarande en mindre mängd olja kvar i pressresterna. Med hjälp av värme och lösningsmedel kan denna utvinnas. Får även "förbättras" genom iblandning av jungfruoljor.

Annons