Europaparlamentet uppmanar EU-kommissionen att ta fram förslag på hur en obligatorisk ursprungsmärkning av kött i sammansatta produkter ska kunna införas.

Häst eller ko

I spåren av hästköttskandalen och andra uppmärksammade fall av köttfusk vill Europaparlamentet nu ha en utökad märkning av kött.


Igår röstade man för en resolution om att uppmana EU-kommissionen, som är de som bestämmer i slutändan, att ta fram en lagstiftning om märkning av köttets ursprungsland även på sammansatta produkter som korv, köttbullar och lasagne. Idag omfattar ursprungsmärkningen endast färskt nötkött.


”Jag tycker ursprungsmärkning är viktigt för det ger människor större möjlighet att handla miljövänlig och för en god djurhållning”, säger svenska ledamoten Jytte Guteland (S) i ett uttalande.


Om det blir någon märkning får dock framtiden utvisa. Europeiska konsumentorganisationer jublar över ökad insyn i kritiserade och snåriga leverantörskedjor medan livsmedelsindustrin är kritisk och pekar på att det skulle medföra ökade kostnader. Kommissionen själv har tidigare ställt sig tveksam till en märkning med hänvisning till praktiska skäl.


Annons