Från och med i morgon måste kött från gris, får, get och fågel ursprungsmärkas. Reglerna är dock mindre långtgående än de som sedan tidigare finns för nötkött.


De nya reglerna omfattar färskt och fryst kött som säljs inom EU, men inte bearbetade produkter som exempelvis olika charkprodukter. Enligt de ska landet eller länderna där djuret är uppfött och slaktat uppges, med uttrycken "uppfött i:" respektive "slaktat i:".


Men till skillnad mot reglerna som sedan 2002 gäller för nötkött behöver dock inte födelselandet på dessa köttslag uppges, trots att djuren kan ha levt en betydande del av sina liv i där. En gris som slaktats efter sex månader, vilket är vanligt, kan till exempel ha levt den första tredjedelen av sitt liv i ett annat land, utan att det behöver anges på förpackningen.


Detta beslut har kritiserats av Europaparlamentet och konsumentorganisationer som hellre hade velat se samma regler för allt kött.


En alternativt sätt att ange ursprunget är att använda en svensk flagga eller uttryck som "svenskt kött". Då måste djuret vara både fött, uppfött och slaktat i Sverige och då behöver samtidigt inte dessa uppgifter märkas ut särskilt.


Detaljerade regler för det olika olika djurslagen samt för olika vikter och åldrar vid slakt finns här >>


Annons