6 av 26 butiker kunde inte lämna tillräcklig information om ingredienserna i mat som köps över disk, visar Äkta varas test med anledning av de nya märkningsregler som infördes i december. I ett fall gavs ingen information alls och i övriga fall var informationen bristfällig.


Vid årsskiftet infördes nya regler som kräver att butiken ska kunna lämna information om ingredienserna även för mat som säljs över disk. Därför har Äkta vara under våren gjort ett stickprov i 26 butiker i Stockholm och Jönköping för att ta reda på hur de nya reglerna efterlevs.


Resultatet visar att alla utom en av butikerna kunde ge någon form av information om ingredienserna.


Framförallt är det tydligt att de större butikerna och kedjorna har infört rutiner för detta. Vanligast är att ingredienserna automatiskt skrivs ut på de prisetiketter som sätts på produkterna när de packas. Då är fördelen att man får med sig informationen hem.


I två av butikerna fanns dock brister i informationen på etiketterna. I det ena fallet var ingredienserna inte tillräckligt detaljerat angivna och i den andra fick inte alla ingredienser alltid plats, vilket butiken jobbade med att åtgärda.


Men butiken kan också välja att lämna informationen muntligt eller endast på begäran, vilket var en metod som fyra mindre butiker använde. Här saknades det dock anslag i butikerna om att informationen kunde ges på begäran, vilket de nya reglerna kräver när informationen endast lämnas ut på begäran. Bland dem fanns butiken som inte kunde svara på vår fråga om vad en viss produkt innehöll.


FAKTA
  • Testet utfördes genom besök i 26 butiker, både större och mindre butiker och både kedjor och fristående, 21 butiker i Stockholmområdet och fem i Jönköping.
  • Besöken skedde mellan 23 februari och 7 april.

Text: Ivar Nilsson
Research: Christian Enberg

Läs mer
Annons