Flera studier de senaste åren har pekat ut sambandet mellan konsumtion av rött kött, och i synnerhet charkprodukter, och en ökad risk att drabbas av framförallt tjocktarmscancer. Efter att 22 experter på WHO:s cancerforskningsorganisation, IARC, har granskat 800 studier slår man nu fast att det finns "tillräckliga" bevis för att charkprodukter är cancerframkallande är.

De får därmed den högsta klassen (klass 1), vilket innebär starkast möjliga bevisade samband. Enligt forskarna innebär varje 50 grams-portion om dagen att risken att drabbas av tjocktarmscancer ökar med 18 procent.

För rött kött är bevisen för ett samband begränsade och det får därför Klass 2A, vilket innebär att det är "troligen cancerframkallande".

– För en individ är riskerna att utveckla tjocktarmscancer till följd av konsumtionen av charkprodukter fortfarande små, men risken ökar med mängden kött som konsumeras, säger Dr Kurt Straif, chef för IARC:s Monographs Programme.

Forskarna menar också att det är en viktigt fråga för folkhälsan, eftersom många äter charkprodukter, samt att resultaten ger ytterligare stöd till WHO:s nuvarande rekommendation om att begränsa intaget av kött. Samtidigt påpekar de att köttets näringsmässiga fördelar bör vägas mot riskerna.

För att minska risken för tjock- och ändtarmscancer rekommenderar Livsmedelsverket sedan 2014 att man bör äta högst 500 gram rött kött och charkprodukter i veckan, varav det senare endast bör utgöra en mindre del. Denna gräns överskrids dock av 72 procent av de svenska männen och 42 procent av kvinnorna, enligt myndighetens senaste matvaneundersökning.

Exakt vad i köttet eller charkprodukterna som orsakar den ökade cancerrisken är dock inte klarlagt. Några misstänkta ämnen är dock hemjärn (den form av järn som finns i kött), fett, nitrit, nitrosaminer, salt och virus, enligt Livsmedelsverket.

– Vi får kika på om det ger oss anledning till att omvärdera våra råd eller ta fram nya eller mer specifika råd, säger Rickard Bjerselius, toxikolog på Livsmedelsverket, till TT.

FAKTA: Kött och cancer
  • Rött kött innebär allt kött som kommer från däggdjur, till exempel från kor, gris, får, häst och vilt.
  • Med charkprodukter avses kött som har rökts, behandlats med nitrit eller konserverats på annat sätt. Exempel är korv, bacon, rökt skinka, salami, kassler, leverpastej och blodpudding.

Källa: IARC ocg LivsmedelsverketAnnons