Konserveringsmedel i köttfärs, överdrivna kötthalter och kyckling som säljs som kalv. Det är några fall av oärlig köttmärkning som den europeiska konsumentorganisationen BEUC tar upp i en ny rapport.


"De som köper färskt nötkött, som framställs som att det vore 100% kött, kan känna sig lurade när de hittar tillsatser på ingrediensförteckningen", säger BEUC:s generaldirektör Monique Goyens.


Undersökningar har utförts i sju länder av BEUC:s medlemsorganisationer mellan april 2014 och augusti 2015. Här är några av fynden:


  • I Tjeckien testade man grillade korvar, där den uppgivna och den faktiska kötthalten skiljde sig med upp till 15 procent. I ett annat test visade sig en köttfärsprodukt innehålla 24,5 procent mindre kött än uppgivet, vilket hade ersatts med bland annat vatten.
  • I Belgien fann man att flera så kallade köttberedningar innehöll tio procent vatten, utan att detta deklarerades på förpackningen.
  • I Portugal fann man de i rått kött otillåtna konserveringsmedlen sulfiter i inte mindre än 23 av 26 förpackningar med färsk köttfärs. Det stod inte heller utmärkt på förpackningen, trots att sulfit är en allergen och halten var 400 gånger högre än gränsvärdet för vad som måste märkas ut.
  • I Spanien hittade man upp till 60 procent kyckling och kalkon i kebabkött som uppgavs bestå av enbart kalv och i ett liknande test i Italien bestod kebabköttet enbart av kalkon.

BEUC föreslår också flera åtgärder för att komma till rätta med fusket, bland annat utökade kontroller av halter av tillsatt vatten och tillsatser i köttprodukter.


"Konsumenter ska kunna lita på märkningen av maten som de köper. Om vi menar allvar med att återupprätta förtroendet för kött måste EU:s medlemsländer stärka kontrollerna och säkerställa att märkningen är komplett och korrekt", säger Monique Goyens.


Det är nu snart tre år sedan som hästköttskandalen rullades upp och blottlade ett omfattande fusk med kött.


Ivar Nilsson


Annons