Intresset för mat utan tillsatser ökar. Nio av tio svenskar avstår någon gång från att köpa produkter som innehåller många tillsatser. Istället vill konsumenterna ha mat som består av riktiga råvaror, något som nu även storföretagen har börjat inse, visar Äkta varas rapport, som släpps idag.


Hela 93 procent av svenskarna avstår någon gång från att köpa produkter som innehåller många tillsatser, visar en ny opinionsundersökning* som Äkta vara låtit Yougov göra. Bara sju procent svarar att de aldrig gör det. 37 procent gör det oftast eller alltid.


En undersökning från Livsmedelsverket visar dessutom att tillsatser är näst viktigast för konsumenterna när det gäller innehållet i maten.


– Det är tydligt att många konsumenter har tröttnat på livsmedelsindustrins produkter och nu utmanar de företagen att tänka nytt. Dagens konsumenter vill att maten ska bestå av just mat och inte ett hopkok av tillsatser, säger Äkta varas verksamhetsledare Björn Bernhardson.


Tydlig trend internationellt
På samma sätt ser det ut i andra länder. Två av tre européer uppger i Eurobarometern att de är ganska eller mycket bekymrade över tillsatser i maten. Det är en viktig anledning till att en stor del av livsmedelsprodukterna som släpps på den tyska, franska och engelska marknaden har formuleringar som ”utan tillsatser” på förpackningen**.


– Det betyder inte att alla har börjat göra helt tillsatsfria produkter, men det här är helt klart ett steg i den riktningen. Vi konsumenter blir allt mer medvetna och intresserade av vad vi äter. Det är en stark trend, inte bara i Sverige utan även internationellt, säger Björn Bernhardson.


Tillsatser lurar konsumenterna
Det främsta skälet till att undvika tillsatser är enligt Äkta varas opinionsundersökning att de används istället för riktiga råvaror. Det anser nästan hälften av de tillfrågade. Längre ner på listan hamnar de som anser att de är farliga samt de som tycker att de i första hand lurar konsumenten. Även i Yougovs Food & Health 2015, där frågan och alternativen var utformade på ett annat vis, svarar närmare hälften att de anser att livsmedelsindustrin använder tillsatser för att lura konsumenterna.


* Opinionssundersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget Yougov, på uppdrag av Äkta vara. Under perioden 20-22 november 2015 har sammanlagt 1007 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18-74 år i Sverige.
** En tredjedel av produkterna hade sådana formuleringar enligt Euromonitor International Global Consumer Trends Survey 2013.


Läs hela rapporten >>

Pressmaterial finns i vårt nyhetsrum >>


Annons