Tidigare lobbade de mot lagförslag om obligatorisk GMO-märkning. Nu har livsmedelsjätten Campbell vänt på klacken och beslutat att skriva ut GMO på etiketten och dessutom tagit ställning för en obligatorisk märkning i USA, skriver bland annat New York Times.


Till skillnad från här i Sverige och resten av EU, så är det i USA inte obligatoriskt att ange om ett livsmedel innehåller genmodifierade organismer. Samtidigt är produkter som innehåller genmodifierade ingredienser, framställda av exempelvis majs och soja, relativt vanligt i USA, medan det i Sverige hör till ovanligheterna.


Fram tills nyligen har Campbell Soup Company varit emot en GMO-märkning. I likhet med både större delen av livsmedelsindustrin och livsmedelsmyndigheten FDA, ansåg man att det skulle vara både dyrt och riskera att skrämma upp konsumenterna i onödan.


Men nu har företaget alltså bytt sida. Redan förra året lanserade man sajten whatsinmyfood.com, där de bland annat berättar vilka produkter som kan innehålla GMO-ingredienser. Nu har de tagit ytterligare ett steg och kräver att myndigheterna inför obligatorisk märkning av GMO i hela USA. Om detta inte sker inom en rimlig tid kommer man dessutom att på eget bevåg börja skriva ut detta på etiketterna till samtliga av företagets produkter.


Skälet till Campbells beslut är dels att de vill se enhetliga regler på området i hela landet, men också att de vill tillgodose den övervägande majoritet av konsumenterna som vill se veta om det är GMO i deras mat. Enligt undersökningar stödjer så många som nio av tio amerikaner en obligatorisk märkning.


FAKTA: GMO-märkning
  • Inom EU är det krav på att tydligt skriva ut på etiketten om en livsmedelsprodukt innehåller genmodifierade organismer. Alla livsmedel som består av, innehåller eller har framställts av GMO ska märkas. Undantaget är upp till 0,9 % GMO som oavsiktligt har tillförts livsmedlet.
  • Som genmodifierade organismer räknas inte exempelvis kött eller mjölk från kor som har ätit genmodifierat foder eller tillsatser som har framställts med hjälp av genmodifierade mikroorganismer.
  • I USA får livsmedel som innehåller genmodifierade organismer säljas utan märkning. Delstaterna Vermont, Connecticut och Maine har dock antagit egna lagar som kräver märkning.
Annons