Två tredjedelar av företagen som Ä-märker tror på en ökad försäljning av Ä-märkt under 2016, visar en enkät som Äkta vara har skickat ut.

När de Ä-märkande företagen själva får sia om framtiden tror 67 procent att försäljningen av märkta produkter kommer att öka under innevarande år. Endast ett av de 18 företag, som deltagit Äkta varas undersökning*, bedömer att försäljningen kommer att minska jämfört med förra året.

Den förväntade ökningen är i så fall en fortsättningen på utvecklingen under 2015, då drygt hälften av företagen (53 procent) svarar att de hade större försäljning av märkta produkter jämfört med året innan. Resterande uppger att den då var oförändrad, medan inget rapporterar en minskning.

– Företagen är optimistiska, vilket förstås har att göra med att de liksom vi ser en växande efterfrågan på rena livsmedel, utan tillsatser. Folk vill veta vad de äter, säger Äkta varas verksamhetsledare Björn Bernhardson.

– Vi har också hela tiden ett tillflöde av nya företag som hör av sig och är intresserade av att märka sina produkter.

Ä-märket är Äkta varas livsmedelsmärkning, som idag omfattar cirka 800 produkter. Läs mer om märket här >>

* Undersökningen gjordes i april 2016. Av de 33 företag som fått enkäten har 18 besvarat den.

Ivar Nilsson


Annons