När EU:s första märkningsregler för livsmedel togs fram 1979, så beslutade man att alkoholdrycker skulle vara undantagna kravet på att deklarera ingredienserna och näringsinnehållet. Tanken var att undantaget skulle vara tillfälligt, men trots flera försök kunde medlemsländerna inte komma överens.

Sedan dess har flera olika konsumentgrupper, däribland Äkta vara*, en majoritet i EU-parlamentet samt flera EU-länder tryckt på för att undantaget ska tas bort. Det ledde till att kommissionen tog upp frågan och 2017 kom fram till att de ”inte kunnat identifiera några objektiva skäl som skulle motivera avsaknaden av uppgifter om ingredienser och näringsinformation på alkoholhaltiga drycker”.

En seger för konsumenten
Och nu har de beslutat att införa ingrediens- och näringsdeklaration, till att börja med endast på vin. De nya reglerna gäller från och med den 8 december i år, men viner som producerats och märkts innan detta datum kommer att få säljas slut. Sannolikt kommer det att komma regler för övriga alkoholdrycker framöver.

– Det är förstås en seger för oss konsumenter. Undantaget är till för att göra det lättare för alkoholindustrin. Tyvärr har man i de nya reglerna tillmötesgått industrin i allt för stor utsträckning, säger Äkta varas verksamhetsledare Björn Bernhardson.

Behöver inte stå på flaskan
Vin- och spritindustrin har länge varit motståndare till ingrediens- och näringsdeklaration. De menar bland annat att konsumenten inte skulle förstå vad vissa ingredienser betyder och att sådana förteckningar inte skulle få plats på etiketten eller vara allt för krävande för företagen att uppdatera och trycka om.

Kommissionen har därför beslutat att uppgifterna inte behöver stå på etiketten, utan i stället kan finnas på en hemsida som man skriver ut en länk eller QR-kod till.

– Att behöva skanna en QR-kod för att få veta vad en produkt innehåller är krångligare för konsumenten när den står i butiken, exkluderar dessutom personer utan smartphone och gör det omöjligt att ta del av informationen på platser där det saknas uppkoppling, säger Björn Bernhardson.

Flera undantag
Dessutom kommer inte alla ingredienser eller tillsatser stå med i listan, enligt det förslag till mer detaljerade regler som man ska fatta beslut om inom kort.

– Vi tycker att det är ologiskt och orimligt att vin ska ha speciella regler för vad som ska deklareras. Vin är ett livsmedel och borde deklareras enligt samma regler som all annan mat och dryck, säger Björn Bernhardson.

Äkta vara kommer därför att fortsätta följa utvecklingen och driva på för mer lättillgänglig och fullständig märkning av alkoholdrycker.

Ivar Nilsson

* Äkta vara har bland annat skrivit en mängd artiklar och blogginlägg om ämnet, startat en paneuropeisk namninsamling, medverkat vid en internationell konferens om alkoholmärkning och uppvaktat politiker.

Gå med i Äkta vara