Traditionell, svensk, småskalig matkultur ska utvecklas genom stöd från Jordbruksverket.

I uppdraget från regeringen ska Jordbruksverket tillsammans med Riksantikvarieämbetet, Institutet för språk och folkminnen samt Sametinget ta tillvara och utveckla traditionell kunskap kring småskalig matkultur, mångfald av växtsorter och husdjursraser samt kulturmiljöer och landskap. Syftet är att skapa intresse och sprida kunskap om svenskt kulturarv kopplat till mat, dryck och måltider.

Stödet sker inom ramen för Landsbygdsprogrammet, totalt 60 miljoner kronor från 2015-2018 och kan sökas av myndigheter, kommuner, landsting, regioner, föreningar, företag och andra organisationer.

Ivar Nilsson


Annons