Tre nya sojabönor har nyligen godkänts av EU. Alla med skydd mot bekämpningsmedel.

EU har godkänt tre nya genmodifierade sojabönor i europeiska livsmedel och foder. De får dock inte odlas inom unionen, utan tillåts endast för import.

Två av sorterna är framtagna av den amerikanska bioteknikjätten Monsanto, medan den tredje kommer från den tyska kemi- och läkemedelsföretaget Bayer. I samtliga fall handlar det om att man har satt in gener som ger växten motståndskraft mot bekämpningsmedel, bland annat mot glyfosat, för att kunna spruta dem över hela odlingen utan att själva sojaväxten dör.

Samtidigt har Världshälsoorganisationens internationella cancerforskningsorgan, IARC, klassat just glyfosat, som bland annat finns i bekämpningsmedlet Roundup, som troligen cancerframkallande. Även svenska kemikalieinspektionen anser att det är misstänkt cancerframkallande. EU:s experter gjorde dock en annan bedömning när tillståndet för medlet skulle förnyas i våras. Men då Frankrike, Sverige och Nederländerna motsatte sig en förlängning har beslutet skjutits upp till slutet av 2017.

Sammanlagt är nu 15 sorters genmodifierad soja godkänd inom EU. I 13 av dessa består modifieringen av att man har fört in gener som ger dem motståndskraft mot bekämpningsmedel. I de resterande två fallen handlar modifieringen om att de antingen har fått en gen som ger motståndskraft mot vissa sjukdomar eller gener som förändrar förhållandet mellan fettsyrorna oljesyra och linolsyra. I några fall har man satt in gener med både motståndskraft mot bekämpningsmedel och någon av de andra funktionerna.

Trots att ett flertal genmodifierade växter får användas i livsmedel som säljs inom EU, så är de fortfarande ovanliga på butikshyllorna. Det har bland annat att göra med att det inom unionen tydligt måste märkas ut på förpackningen om en produkt är tillverkad av genmodifierade organismer.

Här hittar du alla godkända GMO inom EU >>


Annons