Andelen fiskmjöl som används i fodret vid produktionen av ekologiska ägg ska minskas. Det är en av åtgärderna som äggbranschen vidtar efter att Livsmedelsverkets tester visat på en ökning av giftet dioxin i äggen.

– Utifrån de indikationer vi fick från Livsmedelsverket för två veckor sedan, där man ser en förhöjd andel dioxin- och PCB-halter över tid planerar vi att, som en första åtgärd tillsammans med foderbranschen, minska andelen fiskmjöl i det ekologiska hönsfodret, säger Astrid Lovén Persson, verksamhetsledare i branschorganisationen Svenska Ägg.

Fiskmjöl, som de ekologiska värphönsen får i sitt foder, tros vara en av orsakerna till de ökande halterna av miljögiftet dioxin eftersom fisk är ett av de livsmedel där detta ansamlas i naturen. Fiskmjölet används för att det innehåller det för höns viktiga aminosyran metionin, som vid konventionell äggproduktion är syntetiskt framställt.

Livsmedelsverket gick nyligen ut med en uppmaning till branschen om att vidta åtgärder för att minska halterna, eftersom de är högre än i konventionellt producerade ägg och dessutom har ökat. De ska dock fortfarande vara långt under de gränsvärden som finns.

Ivar Nilsson


Annons