Konsumentombudsmannen, KO, har fått effektivare verktyg för att stoppa otillåten marknadsföring.

Tidigare har KO ofta varit tvungen att gå igenom tidsödande process innan en otillåten reklamkampanj, som exempelvis vilseleder konsumenten, har kunnat stoppas. Antingen har man behövt godkännande av företaget som står bakom marknadsföringen eller så har man fått vänta på ett domstolsbeslut, vilket ofta har dragit ut på tiden.

Men från och med i höst har de istället möjlighet att vidta åtgärder mot företaget som börjar gälla direkt. Om företaget inte accepterar dessa har de möjlighet att överklaga KO:s beslut.

För att ytterligare avskräcka från otillåten reklam har den marknadsstörningsavgift, som allvarligare överträdelser bestraffas med, dubblerats och ligger nu på mellan 10 000 och 10 miljoner kronor.

De nya reglerna omfattar på livsmedelsområdet endast den marknadsföring där Konsumentverket är tillsynsmyndighet, vilket inte omfattar budskap och information som sker direkt på produktens förpackning eller i butiken. Där gäller istället tillsynen från Livsmedelsverket och de kommunala livsmedelsinspektörerna.

Ivar Nilsson


Annons