Det kan vara vilseledande att kalla livsmedel för "vegetariska" om de innehåller animaliska produkter. Det slår Reklamombudsmannens opinionsnämnd fast och fäller Lidl, Max och Orkla Foods för att ha använt ordet "vegetariskt" på ett vilseledande sätt.

I en tid när allt fler väljer mat från växtriket har också "vegetariskt", "vego" och "veggie" blivit allt vanligare försäljningsargument i livsindustrins marknadsföring. Men vissa använder det på ett sätt som vilseleder konsumenten, enligt tre nya beslut av Reklamombudsmannens opinionsnämnd, näringslivets självreglering för reklametik.


  • I det första fallet har dagligvarukedjan Lidl, i såväl tryckta reklamblad som i en reklamfilm, kallat burgare, sojabullar och soja färs samt grönsaksschnitzel för "vegetariska" samt "vegorätter", trots att de innehåller animaliska ingredienser.
  • Det andra fallet handlar om hur hamburgerkedjan Max har marknadsfört en konceptrestaurang på musikfestivalen Way Out West. På sin hemsida kallar företaget den bland annat för "en helt vegetarisk restaurang", trots att både ost och rätter som innehåller animaliska tillsatser finns på menyn.
  • Ärendet med Orkla Foods handlar om hur de på varumärket Felix hemsida och Facebook-sida har marknadsfört en serie "veggie"-rätter, som beskrivs som vegetariska. Att en av dessa innehåller ost, framgår dock inte av varken marknadsföringen eller produktens namn.


Nämnden lutar sig bland annat mot Livsmedelsverkets vägledning, som säger att:

"Om en livsmedelsförpackning märks med uppgiften vegetabiliskt, vegetariskt eller liknande kan det ofta anses som vilseledande om en ingrediens, inklusive tillsats­er och aromer, av animaliskt ursprung ingår i livsmedlet. I enstaka fall kan det anses vedertaget vad begreppet vegetarisk innebär. Det gäller exempelvis när en pizza med ost betecknas som vegetarisk, eftersom det är ved­er­taget i Sverige att laktovegetariska pizzor på restaurang även säljs utan hänvisning till att ost ingår. I andra fall då mjölk eller ägg ingår i livsmedel som i övrigt är fria från animaliska ingredienser är det bättre om begrepp som laktovegetarisk respektive ovovegetarisk användas, istället för enbart vegetarisk. Det är för att konsum­en­ter inte ska riskera att vilseledas."


Fakta: vegetarisk, ett omstritt begrepp
  • Vad ordet vegetarisk betyder är inte helt självklart. I en bokstavlig mening betyder det ju snarast "från växtriket", samtidigt som produkter från svampriket ändå oftast brukar räknas in. Men vegetarisk kost har också kommit att användas i en vidare betydelse, som inte utesluter att den fortfarande kan innehålla exempelvis mejeriprodukter och ägg. Betydelsen blir då i praktiken ungefär "fri från produkter från döda djur", "övervägande vegetarisk" eller "lakto-ovo-vegetarisk".


Ivar Nilsson

Läs mer:

Reklamombudsmannens pressmeddelande >>


Annons