Den mat som ligger på tallriken idag är väldigt olik den som vi åt för hundra år sedan. Och det är livsmedelsindustrin som har förändrat den. Vad innebär det egentligen för oss och vår hälsa? Det är ämnet för dokumentärfilmen "Länge leve äkta mat", som nu visas på UR play.

Filmen bygger på den amerikanske matjournalisten och författaren Michael Pollans bok "Till matens försvar". Den berättar om den "fantastiska" industrilimpan "Wonder Bread", som berikas på konstgjord väg för att kompensera det dåliga naturliga näringsinnehållet. Om hur fettet på 50-talet oförtjänt utmålades som hälsoskurken nummer ett, en uppfattning som lever kvar än idag. Om det faktum att omkring 60 procent av matintaget utgörs av industriprodukter. Och om samtidens epidemier av fetma och diabetes.

En stor påverkan på vårt sätt att se på mat har, enligt honom, att göra med den närmast ideologiska strömning, som han kallar för "nutritionism", och som handlar om att dela upp livsmedel eller näringsämnen i "goda" och "onda". Att peka ut enkla lösningar.

Han menar att man då missar helheten med maten, i synnerhet själva ätandet som handlar om så mycket mer än bara näring. Som exempel tar han fransmännen, var diet består av relativt mycket fett, socker och alkohol, men vars sätt att äta gör att deras hälsa ändå är god och medellivslängden hög.

Hans eget recept på ett sunt ätande tar ett steg tillbaka från vitaminer, fetter och dieter. Hans råd är enkelt: "Ät mat, inte för mycket och främst växter".

Se programmet här >>


Annons