Kravs styrelse har beslutat att inte ta bort förbudet mot nitrit, efter kritik mot förslaget.

I april skickade organisationen ut ett remissförslag om att, i likhet med EU-ekologiskt, tillåta konserveringsmedlet natriumnitrit (E250) samt två andra tillsatser i charkprodukter. Men efter att många konsumenter, bland annat Äkta vara, hört av sig med kritiska synpunkter dras förslaget nu tillbaka.

"De mest miljö- och hälsomedvetna konsumenterna var tydliga i sin önskan om att KRAV bör behålla förbudet. I beslutet utgick styrelsen från KRAVs gällande princip om att mat ska vara så naturlig som möjligt och att hellre förkasta än tillåta tillsatser som inte vetenskapligt kan bevisas vara fria från hälsorisker", skriver man i ett pressmeddelande.

Syftet med förslaget var att förbättra förutsättningarna för Krav-märkt grisproduktion, där reglerna för djurvälfärd är strängare än vid EU-ekologisk produktion. En stor del av grisköttet används i just charkprodukter. Nu ska de istället jobba vidare med detta genom att tillsammans med aktörer inom livsmedelskedjan utveckla utbudet av Krav-märkt och nitritfri chark.

Melins Lamm, en av få tillverkare av sådana produkter, har sett en ökad efterfrågan från konsumenter.

– Vi vill se fler aktörer som tar för sig av denna växande marknad. Bara det senaste året har vi sett att metoderna för att jobba med tillsatsfri chark har utvecklats och att nitritfritt är en trend som växer, både i Sverige på andra håll i världen, säger Benny Melin i pressmeddelandet.


FAKTA: Natriumnitrit (E250)
  • Nitrit används för att skydda mot botulism, som orsakas av ett gift som kan uppstå vid sämre hygien och inte tillräckligt kall förvaring, samt för att förlänga hållbarheten. Men det används också för att göra köttet rosa och förändra dess smak.
  • Konserveringsmedlet är tillåtet i EU-ekologiska produkter, som har delvis andra regler än Krav.
  • Tillsatsen är dock ifrågasatt av hälsoskäl, eftersom det bland annat finns misstankar om att den ökar risken för att drabbas av cancer.


Ivar Nilsson

Läs mer

Kravs pressmeddelande >>

Krav vill tillåta ifrågasatt nitrittillsats >>


Annons