Krav vill kasta försiktighetsprincipen överbord, för att möjliggöra ökad produktion av Krav-grisar. De föreslår nu att man ska tillåta tre tidigare förbjudna konserveringsmedel i charkprodukter. Ett av dem är det misstänkt cancerframkallande natriumnitrit. Den största tillverkaren av Krav-märkt chark är kritisk. Likaså Äkta vara.

Krav har på flera områden strängare regler än EU-ekologiskt. Ett av mervärdena är att man inte tillåter den ifrågasatta tillsatsen nitrit i charkprodukter. Nitrit används för att skydda mot botulism, som orsakas av ett gift som kan uppstå vid sämre hygien och inte tillräckligt kall förvaring, samt för att förlänga hållbarheten. Men det används också för att göra köttet rosa och förändra dess smak.

Misstänkt cancerframkallande

Samtidigt är tillsatsen ifrågasatt av hälsoskäl, eftersom det bland annat finns misstankar om att den ökar risken för att drabbas av cancer. Detta lyfter Krav själva fram på åtskilliga ställen på sin hemsida och även i sin senaste kampanj (se länkar). I en utredning från 2013 kommer de dessutom fram till slutsatsen att "försiktighetsprincipen klart talar för ett fortsatt nitritförbud".

FAKTA: Nitrit i EU-ekologiskt Alla ekologiska märkningar måste uppfylla minimireglerna för ekologiskt som EU har fastställt. Där tillåts bland annat natriumnitrit i charkprodukter, men i lägre halter än vad som tillåts i konventionella produkter. Det är dessa regler som Krav nu föreslår.


Nu vill de ändra på detta.

De föreslår att natriumnitrit (E250), som är tillåtet i ekologiska produkter inom EU, ska tillåtas även i Krav-märkta charkprodukter. Samtidigt vill de tillåta kaliumnitrat (E252) och natriumaskorbat (E301), som även de är tillåtna att använda i EU-ekologiska produkter.


Tillsatser ställs mot djurvälfärd

Bakgrunden är att Krav, där bland annat storföretag som Ica, KF och Scan är medlemmar, har uppvaktats av aktörer i branschen som har framfört kritik mot nitritförbudet.

Huvudargumentet för kursändringen är att man vill öka andelen Krav-märkta grisar. Just griskött utgör nämligen en stor del av råvaran till charkprodukter.

De som idag gör exempelvis korv eller skinka av köttet säljer ofta produkterna som EU-ekologiska, eftersom de fortfarande vill använda nitrit. Det faktum att Krav-grisarna har fötts upp med strängare regler för djurvälfärd, bland annat möjlighet till att böka i jorden, framgår då bara på ingrediensförteckningen. Denna information missar många konsumenter och det går därför inte att ta lika mycket betalt för köttet, enligt Kravs utredning.

"Längtan efter tillsatsfria charkvaror"

Organisationen menar också att efterfrågan är liten med hänvisning till att dagligvaruhandeln inte vill sälja produkter utan nitrit. Det argumentet biter dock inte på Benny Melin, vd på Melins lamm, som är den största tillverkaren av Krav-märkta charkprodukter. Enligt honom har ingen av de stora aktörerna försökt att marknadsföra Krav-märkta charkprodukter och de flesta konsumenter har därför inte haft möjlighet att köpa dem.

– Regelorganet skriver inget om hur det ser ut på den sedan många år existerande Krav-märkta charkmarknaden. Där märker vi som en av aktörerna en stor längtan hos konsumenterna att kunna handla tillsatsfria charkvaror i sin egen butik, säger han till Äkta vara.

Företaget säljer årligen 15 ton Krav-märkta charkprodukter och har sett en kraftig ökning de senaste tre åren.

– Nu vill de istället få tillåtelse att smutsa ner den rena äkta produkten och därefter använda Krav-märkets goda säljegenskaper för att räta upp sin ekonomi på Krav-grisen, säger Benny Melin, som också tror att Kravs "goodwill" kan få sig en rejäl smäll om ändringen går igenom.


"Ett steg i fel riktning"

Äkta vara, som jobbar mot användandet av tillsatser, är också kritiska till Kravs kursändring.

– Vi tycker att det vore olyckligt om de börjar tillåta en av de tillsatser som är ifrågasatt ur hälsosynpunkt. Vi kan inte se det som något annat än ett steg i fel riktning, säger Äkta varas ordförande Björn Bernhardson

Oavsett vad Krav beslutar så kommer i alla fall Äkta vara fortsätta att endast Ä-märka charkprodukter som inte innehåller nitrit eller andra tillsatser.

Förslaget har skickats ut på remiss till livsmedelsaktörer och Kravs medlemmar. Synpunkter ska lämnas senast den 3 maj. De nya reglerna föreslås träda i kraft i höst.


FAKTA: Tillsatser som Krav tillåter

Krav tillåter idag 49 tillsatser. För de flesta av dessa finns dock begränsningar som säger att de bara får användas i vissa typer av produkter, bara i vissa funktioner eller att de måste vara ekologiska.

 • E170 Kalciumkarbonat, kalciumvätekarbonat
 • E181 Tanniner
 • E200 Sorbinsyra
 • E202 Kaliumsorbat
 • E203 Kalciumsorbat
 • E211 Natriumbensoat
 • E212 Kaliumbensoat
 • E213 Kalciumbensoat
 • E220 svaveldioxid
 • E224 Kaliumpyrosulfit
 • E260 Ättiksyra
 • E270 Mjölksyra
 • E290 Koldioxid
 • E296 Äppelsyra
 • E300 Askorbinsyra
 • E306 Tokoferolkoncentrat
 • E322 Lecitin
 • E330 Citronsyra
 • E331 Natriumcitrater
 • E333 Kalciumcitrater
 • E334 Vinsyra
 • E335 Natriumtartrater
 • E336 Kaliumtartrater
 • E353 Metavinsyra
 • E341 Monokalciumfosfat
 • E400 Alginsyra
 • E401 Natriumalginat
 • E402 Kaliumalginat
 • E406 Agar
 • E407 Karragenan
 • E410 Fruktkärnmjöl
 • E412 Guarkärnmjöl
 • E414 Gummi arabicum, acaciagummi
 • E415 Xantangummi
 • E440 Pektin
 • E500 Natriumkarbonater
 • E501 Kaliumkarbonater
 • E503 Ammoniumkarbonater
 • E504 Magnesiumkarbonat
 • E509 Kalciumklorid
 • E516 Kalciumsulfat
 • E524 Natriumhydroxid
 • E526 Kalciumhydroxid
 • E551 Kiseldioxid
 • E941 Kväve
 • E948 Syre
 • E938 Argon
 • E901 Bivax
 • E903 Karnaubavax


Ivar Nilsson

Länkar

Läs remissen >>

Läs utredningen som ligger till grund för förslaget >>

Läs vad Krav skriver om riskerna med nitrit bland annat här, här, här och här (vissa sidor verkar ha ändrats i samband med remissen)


Annons