En del får i sig mer av smakförstärkarna glutamater än vad som bedöms säkert, enligt EU:s nya riskutvärdering. Expertpanelen föreslår därför att de tillåtna nivåerna av tillsatta glutamater sänks.

Glutaminsyra (E620) och ämnets salter glutamaterna (E621– E625) är vanliga smakförstärkare i processade livsmedelsprodukter. De används för att ge dem en kraftigare eller köttigare smak.

Fastställd maxdos

Hittills har EU inte haft någon maxdos för hur mycket av dessa ämnen som vi kan få i oss utan att riskera negativa hälsoeffekter, så kallat accepterat dagligt intag, ADI.

Men i en ny utvärdering har EU:s expertpanel, som är satt att ompröva reglerna för alla godkända tillsatser, kommit fram till en sådan säker nivå. Genom att utgå från den högsta dos som visat sig vara säker i djurförsök har man satt ett ADI på motsvarande 30 milligram ren glutaminsyra per kilo kroppsvikt.

Överskrider gränsen

Samtidigt har panelen tittat på hur mycket glutaminsyra och glutamater som vi får i oss, genom att analysera data över hur mycket tillverkarna tillsätter, hur mycket naturligt förekommande glutaminsyra som olika livsmedel innehåller samt EU-medborgarnas konsumtion av sådana produkter.

Beräkningarna visar att de konsumenter som har en diet innehållande mycket glutamat får i sig högre halter än det föreslagna ADI:t. För barn överskreds värdet redan vid en genomsnittlig konsumtion.

Den grupp barn samt ungdomar som får i sig mest överskrider även högre dosnivåer som i viss forskning har kopplats till symptom som huvudvärk, förhöjt blodtryck och förhöjda insulinnivåer hos vissa personer.

Föreslår sänkning av halterna

Panelen rekommenderar därför EU-kommissionen att sänka de tillåtna halterna glutaminsyra och glutamater som får tillsättas i livsmedel.

– Baserat på resultatet av utvärderingen rekommenderar vi att de maximala nivåerna för glutaminsyra och glutamater som tillsätts i mat, i synnerhet i finbageriprodukter, soppor och buljonger, såser, kött och köttprodukter, kryddor och smaksättare och kosttillskott, ses över, säger Claude Lambré, ordförande för expertpanelen i ett pressmeddelande.

En talesperson för kommissionen har sagt att de kommer se över de maximala halterna, enligt rekommendationen.

Den japanska glutamattillverkaren Ajinomoto är dock missnöjd med panelens slutsatser, eftersom de menar att glutamaterna är säkra och det i tester inte går att skilja tillsatt glutamat från de former av glutamat som förekommer naturligt.


FAKTA: Glutaminsyra och glutamater
  • Glutaminsyra är en aminosyra. Den framställs i regel genom bioteknisk syntes. Syran produceras då av särskilda bakterier som får växa i en lösning med kolhydrater och ammoniak. Ur lösningen utvinns sedan glutaminsyran. Det vanligaste saltet, mononatriumglutamat (E621) framställs genom tillsats av natriumhydroxid.
  • Glutamater förekommer även naturligt i många livsmedel, i särskilt stora mängder i bland annat sojasås och vissa ostar.
  • Med dagens EU-regler får motsvarande 10 gram glutaminsyra per kilo tillsättas, förutom i saltersättning, kryddor och smaksättare där en maxgräns saknas.


Ivar Nilsson


Annons